دسته بندی ها
ویژه ها

فیلتر گازی

فیلترهای گازی معمولا در خطوط  لوله گازجهت  جلوگيري از ورود گرد  و غبار،  شن و ناخالصی ها و همچنین در وسایل و دستگاه های حساسی که با انواع گازهای طبیعی، گازهای نفتی، فاضلاب و هوای فشرده سروکار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

 آب بندی مطمئن با توجه به حساسیت نشت گاز
 مش بندی  ریز فیلتر جهت جذب نمودن ذرات ریز مانند گرد و غبار
 مقاومت بالا  در برابر خوردگی های انواع گازهای مذكور
 قابلیت شستشو و خشک نمودن فیلتر

جستجو