دسته بندی ها
ویژه ها

زیمنس

زیمنس

 ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5310 ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5020-0NG00-0AA0 ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5010-0EN00-0AA0 ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5110-0NN00-0AA0  

پوزیشنر 
تجهیز ابزار دقیقی است که جهت تنظیم فشار هوای ورودی به ACTUATOR کنترل ولو و در نتیجه تنظیم مقدار دقیق حجم سیال عبوری از شیر تا رسیدن به میزان مورد نظر استفاده می گردد.

پروسه کنترل فلوی عبوری توسط کنترل ولو به این صورت است که فرمان کنترلی با توجه بهSET POINT  مورد نظر (یا به صورت دستی)، به پوزیشنر نصب شده روی کنترل ولو اعمال می گردد که منجر به تغییر موقعیت STEM کنترل ولو می گردد (باز یا بسته شدن) ، با توجه به موقعیت حال حاضر (بعد از اعمال فرمان) ، پوزیشنر یک سیگنال فیدبک به اتاق کنترل ارسال می نماید و موقعیت جدید شیر کنترل را اعلام می نماید تا کاربر اتاق کنترل اطمینان پیدا کند که شیر به اندازه سیگنال ارسال شده باز یا بسته شده است.

جهت متناسب کردن شرایط عمل پلاگ شیر ( حرکت مکانیکی شیر ) با سیگنال خروجی از کنترلر که ممکن است در اثر اصطکاک ،غیر خطی بودن فنر و متغیر بودن سطح موثر دیافراگم بوجود آمده باشد که در این حالت با نصب پوزیشنر می توان با اعمال فشار هوای کافی به سیستم محرکه باعث غلبه بر عام لهای فوق شده و شیر درست عمل نماید

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.