دسته بندی ها
ویژه ها

سامسون

سامسون

 

   ای توپی پوزیشنر سامسون مدل 3730,  4763,  3731,  3787                                                                                                                                                                                                                                         پوزیشنر چیست؟

-پوزیشنر متداولترین وسیله ایست برای حرکت دادن یک شیر کنترلی تا یک موقعیت مشخص، به منظور کنترل یک پارامتر خاص سیال مانند: فشار ، دما، سطح و دبی.

 مبدل  ای تو پی(I/P) موجود در پوزیشنر تنها با تبدیل فرمان آنالوگ (4 تا 20 میلی آمپر)  ارسال شده توسط کنترلر به فرمان باد ، دستور میزان درصد باز یا بسته بودن شیر را ارسال میکند، ولی نمیتواند از موقعیت فعلی شیر مطلع شود. پوزیشنر پنوماتیک و پوزیشنر الکتروپنوماتیک از طریق یک بازوی فیدبک مکانیکی که به شیر پنوماتیک و یا اکچویتور پنوماتیک متصل میشوند، موقعیت مکانی باز بودن شیر را سنجش کرده و سیگنال موقعیت شیر را ارسال میکنند . اختلاف بین سیگنال انالوگ ورودی و سیگنال فیدبک، خطای عملکرد شیر می باشد که در سیستم کنترل میتوان برای بهبود عملکرد از آن استغاده نمود.

پوزیشنرها دو دسته اند: دورانی و خطی . پوزیشنر دورانی بر روی اکچویتورهای پنوماتیک دورانی که بر روی شیرها وجود دارند نصب میشوند و از طریق آنها میتوان اکچویتور و در نهایت شیر را به صورت درصدی کنترل کرد. پوزیشنر خطی که بر  روی شیرهای پنوماتیک نصب می شوند.

- طرز کار (نحوه کار) پوزیشنر: با نصب پوزیشنر بر روی شیر  یا اکچویتور و نصب اهرم ان بر روی شیر (در حالت خطی) سپس با دادن ورودی سیگنال آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر و هوای فشرده ، میتوان به راحتی شیر را به صورت درصدی کنترل کرد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.