دسته بندی ها
ویژه ها

شیر برقی

شیر برقی

 

شیر برقی(solenoid valve)
شیر برقی یا سلونوئید ولو وسیله‌ای است که برای کنترل جریان مایعات و گازها به کار برده می‌شود.
این شیر دارای یک بدنه‌ی فلزی و یک بوبین می‌باشد. بوبین، یک سیم‌پیچ با خاصیت مغناطیسی بالا است.
با تحریک کردن
بوبین، میدان مغناطیسی بزرگی ایجاد شده و با وارد کردن نیرو به یک پیستون یا یک آرمیچر، تغییراتی ایجاد می‌شود.

 کاربرد شیربرقی
سلونوئید ولوها برای کنترل سرعت جریان در سیستم ها و موتورهایی که با سیال و هوا کار می کنند، استفاده می شوند.

نکته : سیال: به مایعات و گازها سیال می‌گوییم .

کاربرد شیر برقی در سیالهای:

هوا
گاز
بخار
نفت