دسته بندی ها
ویژه ها

جی او.GO

جی او.GO

رگولاتورجی او (reglator GO)
رگلاتور جی او و بک پرشر رگلاتور جی او و مانومتر با توجه به محدوده فشار عملکرد آنها در صنعت بسیار متنوع است.رگولاتور می تواند با تغییر میزان جریان گاز (فلوی عبوری) میزان فشار آن را در حد تعیین شده کنترل ‌نماید. بک پرشر رگلاتور نوعی رگلاتورجی او است که به جای فشار خروجی فشار ماقبل خود را کنترل می کند، به عبارت ساده تر بک پرشر رگلاتور، رگلاتوری است که به جای کنترل فشار بعد از خود، فشار قبل از خود را کنترل می کند. هر گاه سیستمی داشته باشیم که بخواهیم فشار آن را در یک محدوده خاص ثابت نگاه داریم نیاز به یک بک پرشر رگلاتور جی او خواهیم داشت. بک پرشر رگلاتور مانند بک پرشر رگلاتور GO می بایست در انتهای خط یا بعد از هر سیستمی که بخواهیم فشار آنرا ثابت نگه داریم قرار گیرد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.