دسته بندی ها
ویژه ها

زانو

زانو

                                                                            زانو (elbow)                                                                                                                     کار کرد زانو برای تغییر مسیرخط لوله می باشد.

زانوها برای کار کردهای متفاوت در درجه های ۳۰-۴۵-۶۰-۹۰ درجه تولید می گردد و نسبت به فشار کاری در
رده های
SGP STD - SCH۲۰ - SCH۴۰ -SCH۸۰- SCH۱۶۰ تولید می گردد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.