دسته بندی ها
ویژه ها

تبدیل

تبدیل

تبدیل

اتصالات آهنی یا با نام انگلیسی FITTING که به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل کننده، تغییر دهنده مسیرحرکت لوله، کاهنده سایز و انسداد کننده و... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمیگیرد.

که در این اتصال به عنوان تبدیل reducter شناخته می شود .
کار کرد تبدیل در امتداد خط لوله برای کاهش یا افزایش سایز لوله مورد استفاده میگردد.
تبدیل ها در دو مدل هم مرکز (صاف)
concentric یا تبدیل غیر هم مرکز(کج) eccentric تولید میگردد.
رده های
SPG-STD-SCH۲۰-SCH۴۰-SCH۸۰-SCH۱۶۰ تولید می گردد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.