دسته بندی ها
ویژه ها

سردنده

سردنده

  سردنده                                                                                                                                                                                                     سردنده ها به صورت BSP-NPT می باشد که رایج مصرف درایران NPT می باشد. منظور از BSP-NPT نوع دنده (رزوه) 
می باشد که هر کدام دارای استاندارد خاص می باشد.
سردنده به حسب نیاز که در رده های-
std-sch۲۰-sch۴۰-sch۸۰-sch۱۶۰ و در طول ۲۰-۱۵-۱۰-۷-۵-۴ سانت 
تولید می گردند.

کاربرد سردنده برای اتصال دادن خطوط لوله به یک شیربرای قطع یا وصل کردن برای مصرف کننده می باشد .

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.