دسته بندی ها
ویژه ها

بوشن

بوشن
یک حلقه وصل کننده میان لوله ها را بوشن گویند و ظاهرش مانند یک قطعه استوانه ای شکل است و به دو شکل "پیچی یا دنده ای" و "جوشی" ساخته می شود  انواع بوشن گالوانیزه
بوشن گالوانیزه سیاه
بوشن گالوانیزه سفید
بوشن گالوانیزه گرم
بوشن گالوانیزه سرد

 

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.