دسته بندی ها
ویژه ها

کشویی/گیت ولو

کشویی/گیت ولو

شیر کشویی(Gate valve)

شیر کشویی (دروازه‌ای) یا گیت ولو (Gate Valve) یکی از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین مکانیزم برای کنترل جریان سیال می‌باشد.

شیر کشویی یک شیر مسدود کننده است که برای دو حالت باز یا بسته مناسب می باشد. شیر فلکه کشویی دارای نشیمنگاه  است که زبانه شیر روی آن مینشیند و مسیر عبور سیال را سد میکند. شیر کشویی را می توان به صورت دستی از طریق فلکه  و یا به وسیله یک محور  باز و بسته کرد. باز و بسته کردن شیر به صورت خودکار از طریق مکانیزم نیز مخصوص امکان پذیر است و جهت استاندارد بستن شیر، موافق جهت عقربه های ساعت است.

طرز کار شیرفلکه کشویی :
شیرفلکه کشویی با استفاده از عملگرهای متفاوت که میتواند از نوع عملگر دستی ، هیدرولیک ، پنوماتیک و برقی باشد در حالت باز و بسته قرار گیرد و مسیر سیال را مسدود نماید.

شیر کشویی به  دو دسته تولید میشوند:

شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی زبانه فلزی

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.